Opolskie bez barier > Aktualności > Opolskie bez barier > Szacowanie Wartości zamówienie – egzaminy TELC lub równoważne

Szacowanie Wartości zamówienie – egzaminy TELC lub równoważne

24 kwiecień 2018

W związku z realizacją przez MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. na terenie województwa opolskiego projektu „Opolskie bez barier – szkolenia językowe i komputerowe”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 – Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie dla 260 osób egzaminów zewnętrznych TELC lub równoważnych wraz z weryfikacją wyników i wydaniem certyfikatów językowych potwierdzających kwalifikacje w zakresie ogólnego języka angielskiego na poziomie A1/A2/B1/B2.

Szacowanie wartości zamówienia »

Formularz zgłoszeniowy »

.