Rekrutacja do projektu

Zapraszamy do udziału w projekcie.
Nabór zgłoszeń będzie prowadzony w trybie ciągłym od 01 października do 2017 r.
UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona!

.