Aktualności

Szacowanie Wartości zamówienie – egzaminy TELC lub równoważne

24 kwiecień 2018 W związku z realizacją przez MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. na terenie województwa opolskiego projektu „Opolskie bez barier – szkolenia językowe i komputerowe”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 – Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego, zwracamy się z prośbą […]

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie wartości zamówienia – szkolenia i/lub egzaminy ICT

20 październik 2017 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie szkoleń i/lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje Uczestników/ Uczestniczek projektu w zakresie kompetencji komputerowych w woj. opolskim – łącznie dla 120 Uczestników/Uczestniczek projektu. Szczegóły w załączeniu. Załącznik nr 1 Szacowanie wartości zamówienia » Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy word […]

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie wartości zamówienia – zakup materiałów dydaktycznych z jęz. angielskiego

4 październik 2017 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na zakup podręczników i ćwiczeń niezbędnych do realizacji kursów języka angielskiego dla osób dorosłych na poziomie A1, A2, B1, B2 w woj. opolskim – łącznie dla 260 Uczestników/Uczestniczek projektu. Szczegóły w załączeniu. Załącznik nr 1 Szacowanie wartości zamówienia » […]

CZYTAJ WIECEJ

Rekrutacja do projektu

Zapraszamy do udziału w projekcie. Nabór zgłoszeń będzie prowadzony w trybie ciągłym od 01 października do 2017 r. UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona!

CZYTAJ WIECEJ